Galerie

Studniówka 2009 Studniówki 2008 Dzień Edukacji Naro-
dowej (15.X.2007)      
Zakończenie roku      
szkolnego (22.VI.07)
Matura 2007                   Pożegnanie                    
maturzystów 2007      
Studniówka 2007 Wigilia w szkole            
(22.XII.2006)                
Dzień Edukacji Naro-
dowej (13.X.2006)      
Rozpoczęcie roku
szkolnego 2006/2007
Zakończenie roku      
szkolnego (23.VI.06)
Pożegnanie                    
maturzystów 2006      
Pierwszy dzień wiosny Wyjazd do                      
Aquapark-u                   
Dzień Patrona Szkoły (13.I.2006)                 Wigilia w szkole            
(23.XII.2005)                
Mikołajki 2005                 Dzień Edukacji Naro-
dowej (14.X.2005)      
Rozpoczęcie roku
szkolnego 2005/2006
Zakończenie roku      
szkolnego (24.VI.05)
Dzień Sportu                
(21.VI.2005)                 
Matura 2005                   Pożegnanie                    
maturzystów                 
Pożegnanie maturzy- 
stów (Licea Profilowane)
Drzwi otwarte szkoły    
(III.2005)                       
Turniej piłki                   
koszykowej 2004/05   
Dzień Patrona Szkoły (28.I.2005)                 Wigilia w szkole (22.XII.2004)                 Dzień Edukacji Naro-
dowej (14.X.2004)      
Rozpoczęcie roku
szkolnego 2004/2005
Panorama sali           
gimnastycznej          
Rok szkolny                 
2003/2004                 
Panorama z zakoń-    
czenia roku szkolnego
Zakończenie roku      
szkolnego (25.VI.04)

Copyright © ZSP
Wieruszów


Studniówka 2009

Studniówka 2009

Studniówka 2009

Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura Miniatura

Studniówka 2009

Studniówka 2009

Studniówka 2009

Studniówka 2009

Studniówka 2009

Wieruszów ZSP Staszic Ajtner
Projekt i wykonanie Z S P Wieruszów